شماره تماس

051 - 36516600

ورق گالوانیزه دشتستان ۱.۵۰ میل عرض ۱۰۰۰ رول

کارخانه

دشتستان

ضخامت

۱.۵ میل

عرض

۱۰۰۰ میلی متر

حالت

رول

31,000 تومان

کارشناسان این محصول