شماره تماس

051 - 36516600

ورق گالوانیزه سمنان ۱ میل ۱۰۰۰رول

کارخانه

سمنان

ضخامت

۱ میل

عرض

۱۰۰۰ میلی متر

حالت

رول

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول