شماره تماس

051 - 36516600

ورق گالوانیزه شهر کرد ۲ میل عرض ۱۰۰۰ رول

کارخانه

شهرکرد

ضخامت

۲ میل

عرض

۱۰۰۰ میلی متر

حالت

رول

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول