شماره تماس

051 - 36516600

ورق گالوانیزه شهر کرد ۰.۸ میل عرض ۱۰۰۰ رول

کارخانه

شهرکرد

ضخامت

۰.۸ میل

عرض

۱۰۰۰ میلی متر

حالت

رول

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول