شماره تماس

051 - 36516600

ورق گالوانیزه شهریار تبریز ۲.۵ میل عرض ۱۰۰۰ رول

کارخانه

شهریار تبریز

ضخامت

۲.۵ میل

عرض

۱۰۰۰ میلی متر

حالت

رول

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول