شماره تماس

051 - 36516600

ناودانی ۱۰ ناب تبریز ۱۲ متری

کارخانه

ناب تبریز

سایز

۱۰ میل

طول

۱۲ متر

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول