شماره تماس

051 - 36516600

میلگرد آجدار ۱۴ ذوب آهن A3 شاخه ۱۲ متری

کارخانه

ذوب آهن اصفهان

سایز

۱۴

استاندارد

A3

طول

۱۲ متر

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول