شماره تماس

051 - 36516600

میلگرد آجدار ۱۴ فایکو A3 شاخه۱۲متری

سایز

۱۴

کارخانه

فایکو

طول

۱۲ متر

استاندارد

A3

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول