شماره تماس

051 - 36516600

میلگرد آجدار ۱۶ ظفر بناب A3 شاخه۱۲متری

کارخانه

ظفر بناب

سایز

۱۶

طول

۱۲ متر

استاندارد

A3

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول