شماره تماس

051 - 36516600

میلگرد آجدار ۱۸ ذوب آهن A3 شاخه ۱۲ متری

کارخانه

ذوب آهن اصفهان

استاندارد

A3

طول

۱۲ متر

سایز

۱۸

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول