شماره تماس

051 - 36516600

میلگرد آجدار ۲۵ میانه A3شاخه ۱۲متری

سایز

۲۵

کارخانه

میانه

طول

۱۲ متر

استاندارد

A3

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول