شماره تماس

051 - 36516600

میلگرد آجدار ۲۵ شاهین بنابA3 شاخه۱۲متری

سایز

۲۵

کارخانه

شاهین بناب

طول

۱۲ متر

استاندارد

A3

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول