شماره تماس

051 - 36516600

ورق کرکره چین پرتغالی ۰.۴ میل عرض ۱۲۵۰ رال ۱۰۲۸

کارخانه

چین

ضخامت

۰.۴ میل

عرض

۱۲۵۰ میلی متر

رنگ

پرتغالی

حالت

کرکره

رال

۱۰۲۸

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول