شماره تماس

051 - 36516600

ورق کرکره چین پرتغالی ۰.۴۷ میل عرض ۱۰۰۰ رال ۱۰۲۸

کارخانه

چین

ضخامت

۰.۴۷ میل

عرض

۱۰۰۰ میلی متر

رنگ

پرتغالی

حالت

کرکره

رال

۱۰۲۸

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول