شماره تماس

051 - 36516600

اسلب سایز ۱۰۰ فولاد مبارکه شیت

کارخانه

فولاد مبارکه

ضخامت

۱۰۰

حالت

شیت

تماس بگیرید

کارشناسان این محصول

توضیحات محصول

۱۰۰